Zahájení stavby nových prostor centra INTEMAC

Networking
2020 03 13

11:30

Centrum INTEMAC, Kuřim

Organized by: INTEMAC

*UPDATE* 

V návaznosti na současnou situaci a s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR se i my v INTEMACu přikláníme k zodpovědnému jednání a dovolujeme si slavnostní zahájení stavby nových prostor přesunout.  

 

INTEMAC se rozrůstá – jak bude vypadat budoucnost digitální výroby?

 

V březnu proběhne slavnostní poklepání základního kamene nových prostor výzkumného a inovačního centra INTEMAC. Tímto rozšířením navážeme na naši úspěšnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje pokročilých výrobních technologií a digitalizace výroby. Příkladem takovýchto aktivit je projekt Výrobní buňka 4.0 zaměřený na flexibilní automatizovanou výrobu.

Naším cílem je ale posunout se ještě dále! Nové prostory hlavní laboratoře nám poskytnou odpovídající zázemí pro vybudování dalších testovacích a demonstračních jednotek. Budeme zde pracovat ve větším, komplexnějším měřítku, a to při zapojení vícero výrobních buněk, které spolu budou moci kooperovat.

Zahájení stavby nových prostor centra INTEMAC

Map