References

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s.r.o.

Jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla využít konzultace v poradenském programu DIGIMAT. Bez specialisty bychom se stále pohybovali na hranici nápadů a myšlenek, u kterých bychom si nebyli jisti, zda je můžeme zrealizovat. Kolegové potřebovali oporu v definici požadavků pro funkční digitalizaci firemních procesů zvýšení efektivity intralogistiky. Tuto oporu v konzultacích našli. Nyní máme skutečně informačně nabito a jsme si jistí tím, jaké máme požadavky. Věříme, že brzy najdeme implementátora, který bude schopný tyto požadavky naplnit.

Alena Lubasová, jednatelka firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Již počínaje první schůzkou bylo zřejmé, že Strojírna Oslavany je procesně vyzrálá organizace, kde již byly nasazena softwarová řešení podporující základní podnikové procesy. Ukázalo se, že integrací stávajících ostrůvkových řešení a vhodným doplněním jejich funkcionalit bude možné poskytnout organizaci data podporující rozhodování na všech úrovních řízení takřka v reálném čase. Díky hladké komunikaci a spolupráci s kolegy ze Strojírny Oslavany se podařilo splnit ve stanovených termínech všechny úkoly, které jsme si předsevzali. Bez zaangažovanosti a zájmu kolegů z Oslavan o řešenou problematiku by se nám to nepovedlo. 

Erik Odvářka, specialista programu DIGIMAT

Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Vladislav Polášek, prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT

ZLOMEK, s.r.o.

Posunuli jsme se výrazně dopředu k bodu, kdy budeme mít plán výroby pevně v rukou a budeme díky němu výrobu řídit mnohem efektivněji. Očekáváme zvýšení průtoku zakázek až o jednu čtvrtinu současného stavu. Specialista poradenského programu DIGIMAT je člověk na svém místě. Přiblížil nám téma plánování a řízení výroby tak, že jsme byli schopni společně velmi přesně definovat vlastní požadavky a díky tomu zodpovědně provést podrobné výběrové řízení na dodavatele plánovacího systému. Neměli jsme o tématu plánování velký přehled, ale díky poradenskému programu DIGIMAT jsme ho získali a stojíme nyní před samotnou implementací s jasně definovanými cíli.

Martin Zlomek, ředitel firmy ZLOMEK, s.r.o.

Spolupráce s firmou Zlomek byla velmi věcná a konstruktivní. Zákazník měl jasně definovaný cíl, kterým byl výběr nového informačního systému. Tento nový systém měl rozšířit stávající ERP systém v oblasti plánování a řízení výroby. Cílem zde bylo zvýšení průtoku zakázek výrobou a eliminace dodávek po termínu. Samotná náplň projektu se tedy zaměřila na analýzu procesů, navazující vytvoření zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek až po podporu při uzavření smlouvy o dílo.

Leoš Hons, specialista programu DIGIMAT
References