Kalendář akcí

Webinář
28 05 2020 / 13:00 - 14:30
Online

Série webinářů: 2. Monitoring a management výroby založený na datech

Pořádá: INTEMAC

Co znamená řídit výrobu efektivně? Zásadní je zde především povědomí o rozpracovanosti jednotlivých zakázek a práce s touto zpětnou vazbou, kterou byste měli dostávat přímo z výroby. Tímto, jak asi všichni tušíme, se výrazně zvýší efektivita výroby samotné.

Více informací →
Webinář
11 06 2020 / 10:00 - 11:30
Online

Série webinářů: 3. Totálně produktivní údržba: monitoring strojů zblízka

Pořádá: INTEMAC

Zákon schválnosti tomu většinou chce, aby stroj odmítl spolupracovat v momentě, kdy vás tlačí veškeré možné uzávěrky. Stává se, i když se snažíte stroje udržovat dle servisních intervalů a plánů. Chcete naučit své stroje, aby se porouchaly, jen tehdy, pokud jim to dovolíte? Zní to trochu utopicky, ale v současné době díky digitalizaci výroby se již o mýtus nejedná. Naopak jde o výsledek zavedení jednoho z prvků průmyslu 4.0 označovaného jako TPM (Total Productive Maintenance), tedy totálně produktivní údržba.  Opět se setkáváme se specialisty programu DIGIMAT, tentokrát budeme diskutovat o produktivní údržbě a monitoringu strojů. Tyto pokročilé technologie navazují na výdobytky průmyslové automatizace a následují trendy v rámci Industry 4.0.

Více informací →
Webinář pro výrobní firmy a zvané
12 06 2020 / 10:00 - 11:00
Online

Vytvořme kolaborativní Peer to Peer (P2P) síť

Pořádá: VUT, INTEMAC, JIC, BERGHOF SYSTEMS s.r.o.

Jak lze efektivně spolupracovat a využívat volné kapacity jiných firem ve svůj prospěch? Přesně tímto se zabývá nový koncept kolaborace Peer to Peer (P2P) sítí, který reaguje na současnou situaci ovlivněnou COVID-19. V rámci České republiky se jedná o zcela novou formu spolupráce. Co si tedy pod pojmem P2P sítě představit? Cílem této kolaborativní sítě je propojení nezávislých společností, aby mezi sebou mohly efektivně sdílet své kapacity a mohly se tak ucházet o zakázky, které by pro ně byly za normálních podmínek nedosažitelné. Ať již je tato nedosažitelnost způsobena objemem zakázky, či její technologickou náročností.   Záměrem tohoto webináře je jednak představení tohoto kolaborativního konceptu a za druhé také ověření a potvrzení jeho potenciálu v rámci Jihomoravského kraje.

Více informací →
Veletrh
13 07 2020 - 17 07 2020

Tip: Hannover Messe

Pořádá: Regionální hospodářská komora Brno

Update: bohužel přes veškeré vynaložené úsilí byla veletržní správa Deutsche Messe AG nucena přistoupit ke zrušení veletrhu HANNOVER MESSE 2020. Nicméně prostřednictvím RHK Brno můžete využít v původně avizovaném letošním termínu on-line B2B virtuální schůzky. Nepotřebujete žádný další software, pouze aktuální webový prohlížeč, mikrofon a webovou kameru. Více informací zde. 

Více informací →
Kalendář akcí