Konference "Smart City" v Brně

Konference
17 01 2019

10:00 - 15:00

Centrum dopravního výzkumu, Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 33a

Brno

Pořádá: INDUSTRY CLUSTER 4.0

Přihlásit se →

Centrum dopravního výzkumu (CDV) a INDUSTRY CLUSTER 4.0 Vás zvou na konferenci věnovanou praktickému využití Smart technologií ve městech a obcích. Tématem konference jsou "Moderní analýzy a plánování dopravy ve městech a obcích"

HLAVNÍ TEMATICKÉ OBLASTI KONFERENCE

Dopolední program: 10:00 – 12:00

Co všechno může být Smart a co nám to přinese?

 • inspirativní příklady ze zahraničí
 • sdílení dobrých zkušeností mezi našimi městy a obcemi
 • využití zdrojů a také občanské aktivity

Přednášející: Mgr. David Bárta, šéfredaktor časopisu City One zaměřeného na sdílení chytrých řešení mezi městy střední Evropy

Jak začít ve vašem městě nebo obci?

Monitoring životního prostředí

 • měření kvality ovzduší, příklady z Břeclavi a Prahy
 • nízkonákladové senzory

Přednášející: Mgr. Roman Ličbinský, ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb CDV

Host: Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia

Moderní analýza dopravy

 • průzkumy dopravy,
 • mikrosimulace jako podklad pro kvalitní řízení dopravy.

Přednášející: Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV

Host: Ing. Radim Striegler, vedoucí oblasti dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací CDV

Jak vytvořit místo pro kvalitní život?

Efektivní plánování dopravy

plán udržitelné městské mobility je strategický dokument týkající se všech druhů dopravy (hromadné, osobní, nákladní, cyklistické, pěší i statické). Jeho součástí je i zavedení inteligentních systémů, zklidňování dopravy, nízkoemisních zón, chytrého parkování a dalších prvků,

Přednášející: Ing. Martin Bambušek, vedoucí oblasti dopravní telematiky CDV

Host: bude upřesněn

 • praktické zkušenosti se zavedením SUMP v Olomouci.

Přednášející: Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., spoluautor SUMP, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Host: Bc. Karolína Marešová, zástupce města Třebíč

CIVINET Česká a Slovenská republika

 • síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility v České a Slovenské republice.

Přednášející: Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., CIVINET

Mgr. Michal Bajgart, výzkumný pracovník v oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy

Host: Ing. Martin Luňáček, zástupce města Olomouc, aktivní člen CIVINETu

Bezpečnost na silnicích – právo a zodpovědnost každého z nás

 • strategie bezpečnosti silničního provozu
 • co přinesla strategie městu Otrokovice

Přednášející: Ing. Josef Mikulík, CSc., spoluautor Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, v minulosti ředitel CDV

Host: Ing. Martin Štětkář, koordinátor BESIP na úseku silničního hospodářství Zlínského kraje

Odpolední program: 13:00 – 15:00

Prohlídka Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)

 • laboratoř životního prostředí
 • ukázka měření kvality ovzduší: Airpointer
 • praktická ukázka funkčnosti chytré dlažební kostky a její aplikace na parkovišti CDV
 • ukázka telematického zařízení

Moderátorem akce je JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.

Konference "Smart City" v Brně

Mapa