O HUBu

DIH DIGIMAT je první funkční Digital Innovation Hub v České republice.

 

Tato ojedinělá platforma rozvíjí a implementuje digitální technologie do výrobních firem nebo koordinuje vzdělávací aktivity. Navíc také propojuje české výrobní firmy s odborníky a pomáhá s vytvářením nových projektů při implementaci digitálních technologií.

Poradenský program DIGIMAT poskytuje malým a středním výrobním podnikům služby zahrnující analýzu potřeb, návrh řešení na míru a jejich finální realizaci. To vše za asistence zkušených a ověřených odborníků na digitální technologie a Průmysl 4.0.

Ve spojení s technologickými partnery a výzkumnými organizacemi platforma umožňuje vyzkoušet i finančně velmi nákladná řešení. Zároveň pomáhá objevovat možnosti nejnovějších technologií, stejně jako radí s prioritizací při jejich zavádění.

DIH DIGIMAT je otevřená platforma schopná reagovat na různorodé potřeby českých výrobních firem. Zakládající členové platformy jsou výzkumné a vývojové centrum INTEMAC, Vysoké učení technické v Brně, Industry Cluster 4.0 a JIC. Tyto čtyři klíčové subjekty zajišťují začlenění také dalších důležitých aktérů (např. startupy, rozvinuté firmy, obchodní komora) do činností DIH. Služby poskytované firmám v rámci aktivit Digital Innovation Hubu DIGIMAT jsou financovány z prostředků Jihomoravského kraje.

Regionální iniciativy zaměřené na digitalizaci průmyslu

Projekt DIH DIGIMAT byl zahájen v rámci iniciativy Evropské unie (I4MS), jejímž cílem bylo usnadnit zavádění digitálních technologií do výrobních firem. Po pilotním testování byl v roce 2017 úspěšně spuštěn poradenský program DIGIMAT, který je řízen a koordinován centrem INTEMAC. Činnost Digital Innovation Hubu DIGIMAT má své těžiště na jižní Moravě. Současně se výrazně podílí na naplňování národní strategie zaměřené na Industry 4.0 (Průmysl 4.0) a je úzce napojena na činnost Národního centra pro Průmysl 4.0 (NCP 4.0).

O HUBu O HUBu

Chcete si udržet krok a dostávat novinky z oblasti Průmyslu 4.0? Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním osobních údajů