O nás

DIH DIGIMAT je první funkční Digital Innovation Hub v České republice.

 

Tato ojedinělá platforma rozvíjí a implementuje digitální technologie do výrobních firem nebo koordinuje vzdělávací aktivity. Navíc také propojuje české výrobní firmy s odborníky a pomáhá s vytvářením nových projektů při implementaci digitálních technologií.

Poradenský program DIGIMAT poskytuje malým a středním výrobním podnikům služby zahrnující analýzu potřeb, návrh řešení na míru a jejich finální realizaci. To vše za asistence zkušených a ověřených odborníků na digitální technologie a Průmysl 4.0.

Ve spojení s technologickými partnery a výzkumnými organizacemi platforma umožňuje vyzkoušet i finančně velmi nákladná řešení. Zároveň pomáhá objevovat možnosti nejnovějších technologií, stejně jako radí s prioritizací při jejich zavádění.

DIH DIGIMAT je otevřená platforma schopná reagovat na různorodé potřeby českých výrobních firem. Zakládající členové platformy jsou výzkumné a vývojové centrum INTEMAC, Vysoké učení technické v Brně, Industry Cluster 4.0 a JIC. Tyto čtyři klíčové subjekty zajišťují začlenění také dalších důležitých aktérů (např. startupy, rozvinuté firmy, obchodní komora) do činností DIH. Služby poskytované firmám v rámci aktivit Digital Innovation Hubu DIGIMAT jsou financovány z prostředků Jihomoravského kraje.

 

Regionální iniciativy zaměřené na digitalizaci průmyslu

Projekt DIH DIGIMAT byl zahájen v rámci iniciativy Evropské unie (I4MS), jejímž cílem bylo usnadnit zavádění digitálních technologií do výrobních firem. Po pilotním testování byl v roce 2017 úspěšně spuštěn poradenský program DIGIMAT, který je řízen a koordinován centrem INTEMAC. Činnost Digital Innovation Hubu DIGIMAT má své těžiště na jižní Moravě. Současně se výrazně podílí na naplňování národní strategie zaměřené na Industry 4.0 (Průmysl 4.0) a je úzce napojena na činnost Národního centra pro Průmysl 4.0 (NCP 4.0).

VUT Brno

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je druhou největší technickou univerzitou v České republice. Tato mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech.

INTEMAC

INTEMAC (Intemac Solutions s.r.o.) je centrum výzkumu, vývoje a pokročilých technologií, které se zaměřuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenství a výrobní techniky. Poskytuje expertní službypřístup k moderním technologiím, zároveň podporuje spolupráci firem a výzkumníků v Jihomoravském kraji.

INDUSTRY CLUSTER 4.0

INDUSTRY CLUSTER 4.0 je významný spolek strojírenských a technologických firem nejen z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování jejich konkurenceschopnosti a inovačních aktivit.

JIC

JIC již 15 let podporuje lidi ve vytváření a rozvoji malých a středních podniků na jižní Moravě. Tím přispívá k tvorbě kvalifikovaných míst a posiluje konkurenceschopnost v regionu. 

členové dih digimat členové dih digimat

DIH^2 - unikátní příležitost pro české výrobní firmy

Uvědomujeme si, že digitalizace ve výrobě často vyžaduje nemalé investice. Díky projektu DIH^2 mají české výrobní firmy příležitost získat na svůj projekt založený na využití robotů ve výrobě až 248 000 EUR. Smyslem programu DIH^2 je podpořit malé a střední firmy v zavádění agilní robotiky do výroby a zvýšit tak jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

O nás

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů