DIH^2

Digitalizace ve výrobě je skloňovaná ve všech pádech, začít s ní ale často vyžaduje nemalé investice. Díky projektu DIH^2 mají české výrobní firmy příležitost získat na svůj projekt založený na využití robotů ve výrobě až 248 000 EUR. Přihlásit se mohou malé a střední firmy, a také firmy větší – s až 500 zaměstnanci a obratem 100 milionů EUR! Smyslem projektů je podpořit malé a střední firmy v zavádění agilní robotiky do výroby a zvýšit tak jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

Kdo se může účastnit

  • Malý a střední výrobní podnik a výrobní firma s maximálně 500 zaměstnanci a obratem do 100 milionů EUR.
  • Poskytovatelé technologií – může se jednat o systémové integrátory, firmy poskytující technologie bez omezení velikosti, ale také o výzkumné organizace či centra kompetence.

Jak na podání přihlášky a termíny

První kolo, ve kterém firma či poskytovatel technologie podají jednoduchou přihlášku, je otevřeno do 31.10.2019 do 16:00 (CET). V prvním kroku stačí vyplnit jednoduchý profil na odkazu: https://dih-squared.fundingbox.com/. V listopadu 2019 proběhne brokerage, na kterou budou pozvány vybrané firmy a poskytovatelé technologií. Ti společně vytvoří konsorcia, aby se mohli hlásit do 2. kola otevřené výzvy

Druhé kolo běží od 3.12. 2019 do 27.2.2019 a v jeho rámci už zformovaná konsorcia složená z 1 výrobní firmy a 1 poskytovatele technologie podají společný návrh projektu. Konsorcia mohou být složena z českých účastníků, mohou však být také mezinárodní.

Na konci tohoto procesu bude vybráno celkem 26 projektů, které budou podpořeny částkou 248 000 EUR.

Co můžete získat?

  • 1000 EUR mini-grant určený na účast na brokerage a vytvoření konsorcia
  • Zmapování potřeb v oblasti digitalizace v hodnotě 1000 EUR
  • 248 000 EUR pro vybrané projekty
  • Přístup do otevřené platformy referenční architektury pro robotická řešení
  • Přístup k prvotřídním technickým i netechnickým službám
  • Propojení na korporace

Podrobné informace najdete na webu konsorcia DIH^2. 

S případnými dotazy se obracejte na Markétu Filipenskou: filipenska@jic.cz nebo Zdeňka Fialu fiala@intemac.cz

DIH^2