Program DIGIMAT

DIGIMAT je poradenský program určený pro malé a střední výrobní firmy se sídlem nebo provozovnou na území České republiky.

 

Účastí v programu získáte nejnovější poznatky z oblasti výrobních a digitálních technologií. Zároveň načerpáte zkušenosti od odborníků či firem, které jsou v zavádění digitalizace na vyšším stupni.

Jak program DIGIMAT funguje?

Prvním krokem je úvodní analýza. Ta odhalí příležitosti pro zlepšení vaší výroby a poskytne cenné informace o tom, jak si v jednotlivých oblastech výroby vedou další srovnatelné firmy (tzv. benchmarking).

Následuje návrh řešení od odborníků z praxe. Důraz je kladen především na pomoc v oblastech s největším potenciálním dopadem pro růst vaší firmy (pomoc s prioritizací). Součástí návrhu mohou být také případové studie, ze kterých lze čerpat cenné informace a zkušenosti firem, které prošly podobnými změnami.

Poslední fází je implementace. Jedná se o set konkrétních doporučení vedoucích k úspěšné realizaci navržených řešení, a to včetně možností financování.

Informací o digitalizaci a způsobů automatizace je tolik, že je často obtížné se v nich vůbec orientovat. Majitelé výrobních firem jsou doslova zaplavováni pozvánkami na nejrůznější konference, semináře a workshopy.

Program DIGIMAT se stane vaším novým „parťákem“, který vás touto digitální džunglí provede a pomůže nastavit priority. Nezaujatá expertíza, zkušenosti a nový pohled našich odborníků vám pomůže najít směr a dodá odvahu pro další rozvoj vaší firmy.

Více informací o programu DIGIMAT

Program DIGIMAT Program DIGIMAT