Reference

Jak a v čem program DIGIMAT pomohl? Na nových stránkách centra INTEMAC najdete veškeré reference. Přečtěte si, co o této spolupráci říkají naši partněři. 

A nechejte se inspirovat …

ZLOMEK, s.r.o.

Posunuli jsme se výrazně dopředu k bodu, kdy budeme mít plán výroby pevně v rukou a budeme díky němu výrobu řídit mnohem efektivněji. Očekáváme zvýšení průtoku zakázek až o jednu čtvrtinu současného stavu. Specialista poradenského programu DIGIMAT je člověk na svém místě. Přiblížil nám téma plánování a řízení výroby tak, že jsme byli schopni společně velmi přesně definovat vlastní požadavky a díky tomu zodpovědně provést podrobné výběrové řízení na dodavatele plánovacího systému. Neměli jsme o tématu plánování velký přehled, ale díky poradenskému programu DIGIMAT jsme ho získali a stojíme nyní před samotnou implementací s jasně definovanými cíli.

Martin Zlomek, ředitel firmy ZLOMEK, s.r.o.

Spolupráce s firmou Zlomek byla velmi věcná a konstruktivní. Zákazník měl jasně definovaný cíl, kterým byl výběr nového informačního systému. Tento nový systém měl rozšířit stávající ERP systém v oblasti plánování a řízení výroby. Cílem zde bylo zvýšení průtoku zakázek výrobou a eliminace dodávek po termínu. Samotná náplň projektu se tedy zaměřila na analýzu procesů, navazující vytvoření zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek až po podporu při uzavření smlouvy o dílo.

Leoš Hons, specialista programu DIGIMAT

LAC, S.R.O.

„Díky vnějšímu pohledu experta programu DIGIMAT jsme oživili myšlenky, které jsme už dříve měli. Nyní se nám potvrdilo, že cesta lepšího plánování se zohledněním výrobních kapacit a směřování k bezpapírové výrobě je správná. Víme, jak na to a jaké technologie jsou k dispozici. Díky nim dokážeme v budoucnu velmi záhy odhalovat kořenové příčiny problémů a neshod.“

Zdeněk Vysloužil, výkonný ředitel LAC, s.r.o.

„Firma má krásný vlastní produkt, moderní nové prostory a je vybavena experty v daném oboru. Díky svému systému vizuálního managementu pro řízení výroby je také unikátní v porovnání s oborovým okolím. Je velmi daleko v přípravě na implementaci APS, protože si již z velké části uvědomuje, jaká data chce sbírat a vyhodnocovat. Implementace opatření z DIGIMAT koncepce posouvá firmu rychle dál na jejich cestě k digitální výrobě.“

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT

LIFETECH s.r.o.

„Spolupráci s nezávislými odborníky poradenského programu DIGIMAT považujeme za velký přínos. Protože momentálně vstupujeme do nového výrobního sektoru, tak pro nás byly odborné technologické konzultace přesně to, co jsme potřebovali. Bylo skvělé vyslechnout si pohled od lidí nezatížených každodenním provozem firmy. Společně jsme navrhli optimalizaci a digitalizaci procesu sériové výroby. Velmi spokojeni jsme byli i s rychlostí a odborností, díky níž jsme byli také schopni včas podat žádost do dotačního programu Inovace.“ 

Jiří Dřímal, majitel LIFETECH s.r.o.

„Za opravdu krátký čas jsme s firmou Lifetech zvládli velký kus práce. Především zde pro nás bylo zásadní rozšíření výroby a přestěhování se do nových prostor. Díky velmi intenzivní a plodné spolupráci se nám podařilo rychle navrhnout koncept výroby a layout nového pracoviště po výrobní technologické, ale i datově integrační stránce. Takže nyní už můžeme směle plánovat, od kdy spustíme novou výrobu a nemusíme se již zbytečně vázat na kapacitní omezení.“

Jakub Myška, specialista programu DIGIMAT

NenoVision s.r.o.

„Kdybychom se pustili do výběru podnikového informačního systému od začátku sami, pravděpodobně bychom šli slepou uličkou. Spolupráce s experty programu DIGIMAT nám ušetřila mnoho času a ve výsledku také hodně peněz. Díky mentorovaným schůzkám jsme si udělali čas i na interní schůzky. Pobavili jsme se tak o tom, jak fungujeme, a ujasnili si, co chceme měnit. Nyní máme provedený kvalitní výběr dodavatele informačního systému a také připravený plán jeho implementace.“

David Novák, Operations Manager ve firmě NenoVision s.r.o.
Reference