Řekli o nás

Řekli o nás

Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Vladislav Polášek, prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT

ZLOMEK, s.r.o.

Posunuli jsme se výrazně dopředu k bodu, kdy budeme mít plán výroby pevně v rukou a budeme díky němu výrobu řídit mnohem efektivněji. Očekáváme zvýšení průtoku zakázek až o jednu čtvrtinu současného stavu. Specialista poradenského programu DIGIMAT je člověk na svém místě. Přiblížil nám téma plánování a řízení výroby tak, že jsme byli schopni společně velmi přesně definovat vlastní požadavky a díky tomu zodpovědně provést podrobné výběrové řízení na dodavatele plánovacího systému. Neměli jsme o tématu plánování velký přehled, ale díky poradenskému programu DIGIMAT jsme ho získali a stojíme nyní před samotnou implementací s jasně definovanými cíli.

Martin Zlomek, ředitel firmy ZLOMEK, s.r.o.

Spolupráce s firmou Zlomek byla velmi věcná a konstruktivní. Zákazník měl jasně definovaný cíl, kterým byl výběr nového informačního systému. Tento nový systém měl rozšířit stávající ERP systém v oblasti plánování a řízení výroby. Cílem zde bylo zvýšení průtoku zakázek výrobou a eliminace dodávek po termínu. Samotná náplň projektu se tedy zaměřila na analýzu procesů, navazující vytvoření zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek až po podporu při uzavření smlouvy o dílo.

Leoš Hons, specialista programu DIGIMAT

LAC, S.R.O.

„Díky vnějšímu pohledu experta programu DIGIMAT jsme oživili myšlenky, které jsme už dříve měli. Nyní se nám potvrdilo, že cesta lepšího plánování se zohledněním výrobních kapacit a směřování k bezpapírové výrobě je správná. Víme, jak na to a jaké technologie jsou k dispozici. Díky nim dokážeme v budoucnu velmi záhy odhalovat kořenové příčiny problémů a neshod.“

Zdeněk Vysloužil, výkonný ředitel LAC, s.r.o.

„Firma má krásný vlastní produkt, moderní nové prostory a je vybavena experty v daném oboru. Díky svému systému vizuálního managementu pro řízení výroby je také unikátní v porovnání s oborovým okolím. Je velmi daleko v přípravě na implementaci APS, protože si již z velké části uvědomuje, jaká data chce sbírat a vyhodnocovat. Implementace opatření z DIGIMAT koncepce posouvá firmu rychle dál na jejich cestě k digitální výrobě.“

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT
Řekli o nás